Vertrouw op de Kracht, die in u is en volg de Stem der Gnosis, die u roept. 

Het Licht-der-Lichten blijve u nabij op al uwe wegen ! En God, uwen Vader moge u blijvend herkennen als de Zoon, die juichend wederkeert !1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene