Epiloog

Van hunkerende zielen zijn wij geworden tot dankbare zielen . 

Van zoekende mensen zijn wij geworden tot wetende mensen.  

Van dolende wezens zijn wij geworden tot onmisbare leden 

van een Gemeenschap, 

die zich vormen gaat in eenheid, in harmonie, in reinheid.

Moge ieder zijn taak kennen in die Gemeenschap. 

Moge ieder zijn opdracht vernomen hebben 

ten dienste van die Gemeenschap.  

Moge ieder blijvend bevestigd zijn aan het Lichaam der Gemeenschap 

op de plaats die hem geestelijk toekomt.

Als delen van die Geestelijke Gemeenschap 

bidden wij als één, verlangen wij als één, arbeiden wij als één.

Zo God wil geschiede dit vanaf NU 

tot aan de Volle Dag des Heren.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene