Epiloog

O niet te meten Licht, 

uw Volheid heeft mij opgenomen 

in de Ervaring van het Wonder. 

Uw Tegenwoordigheid is als een trillend zwijgen, 

dat heel mijn wezen gans omvat.

Er is niets dat bestaat dan Uw Aanwezigheid. 

Niets dat leeft, dan het bewustzijn van uw Leven.

Uit de kolkingen der tijden 

hef ik mij omhoog tot U, O Licht, 

en zoek Uw Aangezicht, opdat Weten mij vervulle .

Laat mij ondergaan in de heerlijkheid 

van uw Aanschouwing 

en mogen de sluiers der vergetelheid 

zich toesluiten over de smarten van het verleden.

Want in U, door U en uit U 

is mijn Leven - heel mijn zijn - heel mijn streven. 

O onuitsprekelijke God verbreek de ring mijner begrenzing 

en til mij in uw Eeuwigheidsbeleven. 

Amen 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene