Epiloog

Van Olympus' hoogten 

straalt het heil'ge vuur 

roept ons allen tot zich 

in dit gewijde uur.


Laten wij het Pad gaan 

door kracht des Lichts vereend 

en tezamen gieten 

Hiram's metalen Zee.


Laat ons water putten 

uit godd'lijke Jordaan 

en de vonk verwinnen 

uit de Godengraal.


Hand in hand nu opwaarts  

tot aan de hoogste top  

hart naast hart nu voorwaarts 

in één harteklop.


Levend voor één opdracht  

strevend naar één doel 

in volmaakte eendracht 

ontstijgend 't aards gewoel.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene