Het Licht dat u van alle zijden omringd,  

sterke u - heilige u - vervulle u , 

opdat de Diepe Vrede van Bethlehem 

door U in de wereld geopenbaard worde.1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene