Gebed

Onze Vader, Die in de Hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw Wil geschiede, 

gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks geestelijk brood 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven zullen onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van den Boze!

Want Uwer is het Koninkrijk 

en de Kracht 

en de Heerlijkheid 

tot in Eeuwigheid.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene