Herschep mij, O mijn God, 

Zuiver mij innerlijk en uiterlijk, 

Reinig mijn lichaam, 

Reinig mijn ziel, 

Reinig mijn bewustzijn, 

hier in mijn duistere wezenheid, 

opdat daaruit zal oprijzen 

een geheiligd zielelichaam, 

waarin Uw Kennis en Uw Kracht wonen kan .


Zuiver mij, O mijn God, 

door de magische kracht van de drie Gnostieke zegels: 

Het zegel van mijn mond, opdat ik Uw Woord spreke, 

Het zegel van mijn hand, opdat ik Uw Daad verrichtte, 

Het zegel van mijn reinheid, opdat ik Uw Gemeenschap niet. bezoedele. 

Zuiver mij, O God !

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene