Epiloog

Heer, Gij staat als een machtig Teken 

in de glorie van het Al 

en eens zal ik 't Woord gaan spreken 

dat Uw Geest bereiken zal.

Heer, ik voel U in het morgenblinken 

van de Godsster in mijn hart, 

eens gaan nacht en dood verzinken 

en de strijd die mij benard.


Heer, Gij staat als een stralend Teken 

in het midden van mijn Ziel 

en ik zie de neev'len breken 

nu al 't oude vàn mij viel. 

Heer, ik hul mij in Uw Wade 

en Uw Arbeid heiligt mij; 

in mij gaat Uw Naam ontwaken 

en Uw Stem komt naderbij.


Heer, Gij staat als een lichtend Teken 

voor de blikken mijner Ziel, 

nu kan ik het koord verbreken 

dat Mij lang gevangen hield. 


In de Kracht, die Gij mij doet gevoelen 

ligt mijn Hoop, O Heer! 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene