En de engelen hieven hun bazuinen en verkondigden Gods lof 

zij zongen met luiderstem en hemel en aarde vernamen de woorden 

hunner lofliederen:


Heilig - Heilig - Heilig zijt Gij, Almachtige, 

Vader van al het geschapene - Oorsprong van al het Levende. 

Laat elk schepsel u ter ere een loflied zingen, 

omdat al wat adem heeft love de Naam zijns Heren!


En de sterren en planeten - de zon en de maan - 

de wateren en de winden - het vuur en de aarde 

allen zullen zich verenigen in het grote loflied der tijden.


Hallelujah - God zij de  Eer! 

Hallelujah - Hem zij de macht tot in alle eeuwigheid! 

Hallelujah - zijn schepselen vervullen zijn wetten tot Nieuw Leven! 

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene