Epiloog

De inspiratie van de Almachtige doet mij begrijpen. 

Niet door kracht en macht, maar door de Geest, 

zegt de Heer. 

De Liefde verwarmt mij 

met haar geest van vergevensgezindheid. 

Mijn hart is warm, mijn leven, mijn doen en laten 

en heel mijn wereld zijn veranderd, 

overeenkomstig Gods wet. 

Ik vestig mijn geloof in Zijn Tegenwoordigheid en Macht. 

Vader, ik dank U, dat Gij de weerstand 

in mijn bewustzijn hebt doorbroken! 

In de oneindige kring van uw Liefde 

geschiede Uw glorierijke Wil!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene