En Hij, de Heer der Heren, schonk hen grond 

en zij bouwden daarop, 

en Hij schonk hen een woning, 

en zij leefden daarin, 

en Hij schonk hen geestverwanten, 

en zij werden als één,  

één van ziel - één van gedachten - één van woorden - 

één van daden.

En zo zullen hunne dagen vervuld worden 

totdat het Uur der overwinning komt 

en de bazuinen schallen zullen.


Geloofd zij de Heer - die hun tijd meet.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene