Epiloog

Wanneer de Geest de Ziel ontmoeten gaat in het Ene veld van Leven, dan zwijgen alle stormen en de branding sterft in zee.

Wanneer de grote Geest de wolken voortjaagt tot hun bestemming en de sferen luid hun lofgezangen spelen op het instrument der luchten, dan is het voleind.

Dan is het stervenslied gezongen, dan heeft de periode der grote belemmeringen lang genoeg geduurd, dan klinkt de eerste overwinningskreet.

Het is volbracht. 

In Uwe handen beveel ik mijnen Geest. 

Zo sprak de Zoon des Mensen.

En zij die na hem komen smeken in opperste zielenood: 

Wanneer is het volbracht ?

Zal ook mijn stervensure klinken en mijn dag der overwinning lichten aan de horizon ?

Ja, hij komt, die dag! 

Hij komt op het ruisen van de winden, begeleid door het fluisteren der zeeën 

en door het zuchten der luchten.

Verwondering alom, vreugde alom, zwijgen alom. 

Het is wederom volbracht. 

Een zoon des mensen is ingegaan.


Hallelujah! Amen!  Hallelujah! Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene