Hoort! Hoort! Hoort! Allen, die nedergeknield liggen in vrezend afwachten — allen, die biddend hopen; en allen die in ongeloof protesteren;

het LICHT IS WEDERGEKEERD en kleedt zich in de regenboog van de hoop en trekt glinsterende veren over een aarde die gekromd gaat door pijnen —

Hoort! Hoort! Hoort! Weest niet bevreesd voor een einde — weest niet beangst voor de tegenstanden — beluister de lichtlozen niet;

HET LICHT IS WEERGEKEERD en het zegeviert over alles wat duister is en het zal de zwakken bemoedigen en de ongelovigen het geloof wederschenken — en alles wat groeien kan zal groeien en alles wat lachen ka zal lachen en de zekerheid zal zijn als een sponde waarin hart en ziel hun genezing kunnen vieren gesterkt door de medicijn van de Diepe Vrede die het zaad des Levens zal doe ontkiemen.

En wie "God" zegt, zal zich DE Vader herinneren — en wie "Licht" zegt, zal zich het wonder herinneren — en wie "Chrêstos" zegt zal het gevoel hebben of hij geroepen wordt tot een universeel verlichtende taak;

Niemand kan nu nog rouwen — niemand kan lusteloos terneder zitten — niemand kan onverstoorbaar de dagelijkse dingen doen —

want: HET LICHT IS WEERGEKEERD!

en zij die een stem hebben zullen het doorvertellen en zij die een ziel hebben zullen naar dat Licht toegroeien en zij die een hart hebben zullen Licht uitdelen —

want hij die uit Licht is, laat hij Licht ZIJN.

En het Licht zal op aarde wandelen — door u, mijn hart — door u, mijn ziel — door u, mijn tong en mijn handen —

Ja waarlijk, Vader van mijn ziel, alles in mij zal van U getuigen.

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene