O Universeel Licht

onsterfelijke Levensbron voor al wat is;

O Kracht die alles en allen doortrekt;

O Rust van het universum

waarin de Diepe Vrede zingt:


laat ons Het leven ervaren;

laat ons De kracht vervullen;

laat ons de Diepe Vrede omvatten.


In u wone mijn hart

in u ademe mijn ziel

in u ruste mijn denken.

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene