Heilige onder de Heiligen — Gij, Alvader:

Leen het oor aan ons die bidden — mogen wij nimmer in de Gnosis falen. Gnosis, die de essentie is van ons gezamenlijke wezen —

Vervul ons met uw Kracht en met uwe genade — Mogen wij het Licht geven aan hen, die onwetend zij van het Ras des Lichts — onze gelijken en Uwe schepselen.

Wij geloven in U en zullen van U getuigen.

Wij gaan van Leven tot Licht.

Gezegend zijt Gij, O Vader, uw Mens zou heilig willen zijn gelijk Gij heilig zijt.

Deze gave hebt Gij in ons gelegd — dat wij heilig kunnen worden gelijk Gij.

Wij loven U, God der goden — houdt het levende levend opdat Gij eeuwig aanwezig zult zijn.

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene