Heilig zijt Gij, O God, universele Vader!

Heilig zijt Gij, O God, wiens wil zich volmaakt door zijn eigen Machten.

Heilig zijt Gij, die wilt gekend zijn en gekend zijt door de uwen.

Heilig zijt Gij, die door 't Woord de dingen tot bestaan bracht.

Heilig zijt Gij, van wie de Al-natuur een beeltenis maakte.

Heilig zijt Gij, machtiger dan alle machten.

Heilig zijt Gij, wiens vorm de natuur nooit heeft gemaakt.

Heilig zijt Gij, overtreffende alle voortreffelijkheid.

Heilig zijt Gij, schoner dan enig loflied.


Moge de stilte Uwe Naam uiten.


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene