Och, hoe onwetend zijn zij! In het uur der wake, legge zij zich ter ruste en in het uur der ruste, zijn zij wakend in hun ego! Wààr is hun herinnering?!

Is dan niemand mèt Mij in deze stonde? Hij, die geboren moet sterven, opdat hij, die levend is, zijn Leven hervinde. Is deze Gnosis niet de Enige Waarheid, die Gij, Vader, mij overdroeg?

Laat hen, die van mijn Ras zijn, uw Gnosis nimmer verliezen, opdat zij het spoor niet bijster rake, in de ure, vòòrdat de geboorte plaatsvindt.

Want de hemelen zullen zonder zon zijn — en de aarde zal haar schoot niet openen, vòòrdat de Ster der Herrijzenis het tijdstip aankondigt.

Indien het mogelijk is, Vader, zendt hen heen als wetenden — indien zij uw Gnosis bezitten, plaats hen voor Uw Aangezicht in eeuwigheid —

opdat de eeuwigheid hen erkenne als Zoon der Hemelen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene