Crematie Y

Beste Vrienden en bekenden,

Wij willen met enkele geestelijke gedachten onze heengegane vriend begeleiden —

Laten we bedenken dat elk emotionaliteit haar eerder zal benadelen dan goed doen — en zo vrage wij u — terwille van haar — uw gedachten te concentreren op geestelijke waarden —

die, nu vooral — de voorkeur hebben boven alle tijdelijke gebeurtenissen: verenigen wij ons dus i vriendschap en liefde.

Wij zijn aardse stervelingen die het Licht der Lichten in zich omdragen — en voor ieder van ons komt het moment waarop dit Licht der Lichten zich aan ons bekend zal maken.

Alles wat wij heden kennen zal voorbijgaan — als zand zullen de tijdelijke dingen door onze vingers glijden —

slechts hetgeen we innerlijk als onsterfelijk herkenden zal bewaard blijven in ons hart — in onze ziel.

Over de grens van het aardse bestaan heen vergezelt ons de eeuwigheid, die wij omdroegen in ons innerlijk — en wij zullen plotseling begrijpen hoezeer het fundament van ons leven tellen zal — als alle tijdelijke vormen zijn weggevallen.

Dan geldt nog slechts de realiteit van een "leven na de dood" — een voortgang — een verder werken aan de voleinding van het waarachtig Mens-zijn.

Dan zullen andere wetten gelden — de wet van liefde — kennis en inzicht.

Dan zal — ieder van ons — zichzelf herkennen zoals we waren in onze meest verborgen gedachten.

Zo zullen zielen daar zielen ontmoeten — en zij zullen elkander herkennen, zonder misleid te worden door maatstaven en gedragingen die in onze wereld als juist golden.

Wenden wij ons daarom in onze ziel tot de Bron die we, ieder naar zijn eigen overtuiging, als onsterfelijk erkennen —

en laten we in piëteit en bewust van een verder leven na dit heengaan, afscheid nemen van degene die we kenden en liefhadden.

Het Licht der Lichten schijnt overal — in dit bestaan, in het volgende bestaan — en het beschermt en geleidt de zielen die uit Hem voortkwamen e altijd — op hun eigen moment — daarnaar zullen terugkeren.

In deze overtuiging kunnen wij vreugde gevoelen voor hen die Licht, Kracht e Liefde vinden achter een sluier van het tijdelijke bestaan.

Moge deze gedacht ons allen — maar vooral de heengegane — steunen.
Bidden wij tezamen het aloude, alom bekende gebed:

Onze Vader ....

DE DIEPE VREDE VAN BETHLEHEM ZIJ BLIJVEND om U!

Amen

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene