Zodra deze eigen-wijsheid de pelgrim verlaat, komt hij in het stadium van openheid, van vereniging. In de schijnwaarheid uit zich dit door openheid voor verenigingsleven, het zoeken van gezelschap en het zich onderwerpen aan autoriteiten. De nog aanwezige onwetendheid en veronderstelde waarheid schenken de mens geen onderscheidingsvermogen, maar kapselen hem in in het gezelschapsleven. Venus is hierbij werkzaam en activeert tot gemakzucht, het opgaan in de massa.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene