De spirituele beschouwing van de vier waarheden, is dus altijd een terugweg voor de kandidaat.

Een terugweg, die gegaan wordt binnen een innerlijke stilte, een blootleggen van de eigen innerlijke bewogenheden, opdat de twee gaven intuïtie en Geweten hun arbeid kunnen doen.

De vier waarheden van Boeddha vinden contact met de kandidaat in overeenstemming met zijn type.

Het is niet van belang welke waarheid de mens het meeste beroert, of welke hij misvormd naar buiten draagt, maar het gaat er om, dat hij juist begint en deze vier waarheden tot eenheid brengt.

De eerste waarheid: een hoge moraal, tenslotte culminerende in de Kennis Gods en dat betekent: in de acceptatie van de Wil Gods en de overgave van de eigen wil, is het begin.

Een hoge moraal is een voortvloeisel uit een groeiend bewustzijn en onder 'hoge moraal' verstaat de kandidaat de sublimatie van oprechtheid, liefde, opoffering. Men kan eigenlijk zeggen: alle acties waarbinnen het ego zich niet beweegt.

Alle immoraliteit is terug te voeren op de wil van het ego. 

En immoreel zijn alle handelingen die de naaste verwonden, dan wel benadelen.

Via deze vier waarheden van de Boeddha, waarmede hij zijn discipelen tot de vervluchtiging van de zodiakale kenmerken trachtte te voeren, zouden wij in het volgende hoofdstuk graag komen tot de universaliteit van het 'Niet-Zijn' binnen de realisatie van deze vier waarheden, zoals de groten der Gnosis die predikten.

Nogmaals: de oplossing ligt in het kennen van zichzelf en daarna in het overgeven van dat zelf. Het zwaard van het Geweten hanteren in het zelf en de wijsheid van de intuïtie aanwenden bij de overgave van dit zelf.

De drempel waarover men heen moet stappen, ligt binnen de vier vragen:

  • "Wat wil ik?"
  • "Wil ik?"
  • "Wie ben ik?"
  • "Wat bezit ik?"

Heeft men voor zichzelf deze vier vragen naar Geweten en intuïtie beantwoord, dan kent de mens de eenheid van de Vier Waarheden.

De uitkomst op de vragen moet dan altijd spiritueel zijn en zich verenigen in de trilling van dezelfde bron. De vier uitkomsten zijn in harmonie en vormen de spirituele waarheid voor de kandidaat.

Deze waarheid vormt dan zijn Pad!

En dit Pad volgt hij, want het ligt in hem!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene