Zij, die de derde waarheid willen aangrijpen zonder dit water-vuur element te bezitten, zullen binnen de innerlijke stilte tot een onderzoek van de eigen werkelijkheid moeten komen.

Het gaat er nu niet om zichzelf af te vragen « wil ik? » of « wat wil ik? », want deze kandidaten willen wel! Zij willen alles!

Maar nu is voor hen de opgave om tot de eerste waarheid door te dringen, vanuit die alles omvattendheid van hun denken en gevoelen. Zij zullen vanuit die verre landen, waarheen zij doorlopend reizen in denken, in gevoelen, terug moeten keren tot één vast punt.

Hun wilskracht moet zichzelf bundelen, hun zintuigen moeten zichzelf tot de eigen werkelijkheid terugbrengen, alles binnen die bezinningsstilte. Zij moeten allereerst de rust van het zijn zoeken.

Dit zij dat zich vestigen moet in het water-vuur element.

Daarom moet deze kandidaat zich binnen zijn bezinning richten op het: « Wie ben ik? Waar is mijn ik? »     

Dat in de allereerste plaats.

Want men moet zichzelf vinden om zichzelf te kunnen verliezen en deze kandidaten van de horizontale derde waarheid, kennen zichzelf niet, bezitten geen vast wezen om het te kunnen overwinnen. Zij glijden tussen hun eigen vingers door, als lucht. Zij moeten dus de rust van het stil brandende vuur zoeken en niet spreken over 'overgave', terwijl zij niet eens weten, doorschouwen, wat zij moeten overgeven.

Voor hen is de vraag: "Wie ben ik?"

Is daarop het antwoord gevonden, dan volgen: « Wat wil ik? » en daarna « Wil ik? »

Zodra echter deze kandidaat antwoord op de eerste vraag gevonden heeft, volgt het antwoord op de beide andere vragen snel en vol overgave.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene