Wanneer de eerste en de tweede waarheid waarlijk doorschouwd zijn, volgt de aanraking van de derde waarheid: het overwinnen, beheersen van het eigen zelf

Dit ligt besloten binnen het luchtelement, dat hier gekenmerkt wordt door het teken van de Weegschaal.

Zodra vuur en water elkander vinden brengt de derde waarheid, de lucht, het spirituele leven binnen de twee-eenheid van water en vuur. De overgave van de wil en de stilte van de uiterlijke zintuigen zijn in diepste wezen het zwijgen, of de terugtreding van het zelf.

De derde waarheid bestaat niet zonder de beide voorgaande waarheden. De horizontale beschouwing van de derde waarheid leidt tot exaltatie, tot waanzin! De luchttrillingen zwepen de kandidaat op tot onevenwichtigheid en hij gevoelt totaal geen grond onder zijn voeten.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene