De tweede waarheid is die van « het bewaren der zintuigen », en is gelijk aan het waterelement, dat zijn concentratie vindt in het zodiakale teken van de Kreeft.

Het is de stilte binnen de emoties, het kalmeren van de grote oceaan. Slechts door deze zintuiglijke stilte zal het de kandidaat gelukken in aanraking te komen met de diepte van de innerlijke bron.

De eerste en de tweede waarheid moeten met elkander in harmonie komen, wil deze stilte der zintuigen gelukken. Ook deze tweede waarheid probeert men kunstmatig te realiseren door de geforceerde stilte van de occulte meditatie.

Water en vuur zijn de elementen, die een verbreking kunnen brengen van het gouden koord, dat de mens met de Hoogten verbindt, terwijl zij in hun spirituele realisatie een binding met het Allerhoogste kunnen bewerkstelligen.

De hoge moraal, die noodzakelijkerwijs volgt op de lichte beroering van de eerste waarheid, is het begin van een pad, waarna de aanraking van de tweede waarheid de mens naar binnen voert, opdat de innerlijke bron der ziel zich zal openvouwen.

Iedere mislukking op een spirituele weg is gelegen in het verkeerd begrijpen van één van deze beide aanrakingen.

Het misverstand rond de eerste waarheid brengt het zwaard der gerechtigheid, dat wondt, doodt en verdeelt, inplaats van samenvoegt. Het misverstand rond de tweede waarheid brengt verstarring, de dood der beslotenheid, de harde, ijzige materie van bevroren water. Beide methoden zijn egocentrisch en volgen slechts het drijven van het aangeraakte ego, het ik.

Zulk een levenshouding is schijnbaar oprecht, maar diep verborgen is het het eigen ik, dat voldoening zoekt in de horizontale gewetensstrijd en de horizontale meditatie.

De vuurkracht van de strijd brengt voldoening voor de onrust van het niet-realiseren der spirituele opdracht en de bevroren waterkracht brengt de schijnbare stilte, waarin het ik bescherming vindt tegen de verwondingen in de levensstrijd.

Daarom zegt de Boeddha: « U moet de vier waarheden doorschouwen met het innerlijke oog en de innerlijke kennis, monniken! »

Op basis van geweten, het spirituele zielegeweten en de spirituele ziele-intuïtie, ontdekt de kandidaat pas de diepte van de vier waarheden.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene