Het is niet de bedoeling een theoretisch overzicht te geven van mogelijke kosmische invloeden, maar juist door elkander attent te maken op de tekortkomingen in het eigen zelf en deze van elkander en van zichzelf te accepteren, komt men nader tot elkaar.

Daarom is het logisch dat een ieder de leringen in praktijk tracht te brengen, vanzelfsprekend met vallen en opstaan.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene