Het gehoor, en daardoor de nieren.

De nieren hebben het bij de moderne mens zwaar te verduren.

Zoals het oor geluiden, woorden, klanken selecteert, opdat deze aangenaam zouden worden voor de betreffende mens, zo moeten de nieren het oprechte en het onoprechte van deze mens selecteren, opdat het oprechte over zal blijven, als de spiegel van het karakter.

Het gehoor is een zeer afhankelijk zintuig, zoals de nieren afhankelijk zijn van de persoonlijkheid. Gehoor, smaak, gevoel, zijn nauw verbonden. Het gehoor dat in het vlees ligt, volgens het Boek Henoch, is één met het gevoel en de smaak.

Iemand, die door een cacophonie van geluiden is omgeven, kan noch voelen, noch smaken, noch objectief horen. Indien het gehoor fijner zou zijn afgestemd, kon men de 'spraak' van de geuren horen en hun trillingen gevoelen.

Afschuw gevoelt men, maar kan men ook in de stem horen en het kan zelfs in de mond geproefd worden. Het is « alsof ik een bittere smaak in de mond krijg », zegt men, als er iets onaangenaams waargenomen wordt.

Het gehoor afstemmen op voor de ziel en het hart aangename geluiden, verlicht de wisselwerking tussen het innerlijke en het uiterlijke; brengt aldus het Bethlehem-pentakel in harmonie.

Men kan zich dagelijks afvragen waarnaar men eigenlijk de gehele dag geluisterd heeft. Zoals men, indien nodig, het gehoor kan afstemmen op een innerlijke trilling, zo kan men het uiterlijke gehoor eveneens reinigen door middel van een concentratie op het diamanten Midden, waardoor men wonderlijk genoeg geen onaangenaamheden meer verneemt, geen woorden, klanken, disharmonie meer hoort, die de innerlijke bron zouden storen. 

Daardoor zullen de nieren geholpen worden bij hun zware arbeid.

Het luisteren naar disharmonie en allerlei zielloos of giftig gepraat, slaat terug op de nieren.

Hier komt men tevens bij de belangrijkheid van de muziek.

Elk mens waardeert juist die muziek, die bij zijn ware persoonlijkheid past. Wordt hij gedwongen onaangename muziek aan te horen, dus die hem werkelijk antipathiek is, dan slaat dit terug op zijn nieren.

Reinigen van het gehoor is oprecht worden tegenover zichzelf, opdat het gehoor niet gedwongen zal zijn te luisteren naar hetgeen tegen de waarachtige aard van de mens ingaat.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene