Reiniging der zintuigen

De ogen, en daardoor de lever.

Iedereen gebruikt zijn ogen te onbewust; door dit onbewuste kijken worden de ogen dikwijls gevuld met onreinheid, zaken die men, als men redelijk, bewust te werk zou gaan, liever niet zou willen zien. Ook gebeurt het dat de ogen de innerlijke wens vervullen en, dikwijls verholen, dingen zoeken die niet in overeenstemming zijn met de woorden of denkrichtlijnen van de mens.

De ogen en hun interessen vertellen van de staat van de lever.

De lever is verantwoordelijk voor de etherische reinheid van de mens.

De natuurlijk-etherische staat van de ziel ligt in het oog; de geestelijk-etherische staat van de ziel ligt in het hart. Het oog toont de verborgen natuurlijke wensen van de mens.

Hoe standvastiger het diamanten Midden wordt en hoe geestelijker zijn inhoud, des te kieskeuriger wordt het oog en des te minder het zichzelf vermoeien zal met onnutte zaken.  De mens zal hiervan de zegen ondervinden.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene