De nabije toekomst vraagt van de mens een innerlijke en uiterlijke kracht, die hem weerstand en onderscheidingsvermogen zal geven, om zichzelf staande te kunnen houden in volkomen veranderde omstandigheden. Daartoe moet hij zich voorbereiden door het onbeweeglijke Midden te bouwen. Het onbeweeglijke Midden, dat in zichzelf zowel vol als ledig is: beweging en stilstand.

Onbeweeglijkheid is er slechts tegenover alle invloeden vanuit de tweeledige natuur. Zowel het negatieve als het positieve principe worden teruggevoerd tot dit Midden, waarin zij zich omzetten in de neutraliteit. Om dit te kunnen doen is er allereerst dus nodig: een diamanten Midden, waarbinnen de vibratie van het onaardse voldoende aanwezig is om het aardse te kunnen opheffen. Hoe vaster en verhevener dit Midden is, des te lichter zal het de mens vallen om onberoerd te blijven in vreugde en verdriet. D.w.z. geenszins worden aangedaan door emoties, die de kandidaat kan misleiden en slaaf maken van de ene of andere verbintenis.

Het diamanten Midden, ook wel het Gulden Midden genoemd, bevindt zich in het pentakel van de zintuigen: gehoor, gevoel, reuk, gezicht, smaak en het bezit zelf de etherische zintuigen van geweten en intuÔtie. Geweten en intuÔtie beheersen door middel van hun onderlinge harmonie de vijf andere zintuigen, die op hun beurt in verbinding staan met de 5 organen: lever, hart, milt, longen, nieren.

Via de zintuigen is het mogelijk etherisch-geestelijk gewaar-wordingen te ondergaan, mits het diamanten Midden en de vijf organen zich in een lichamelijk-geestelijk goede conditie bevinden. De innerlijke concentratie van het diamanten Midden reinigt organen en zintuigen.

Van ieder mens zal in de nabije toekomst worden geëist, dat hij een diamanten Midden bezit en dat hij in staat is zich daarmede op te heffen tot een geestelijk levensveld. Dat wordt de eis van de toekomst en de psycho-religio zal de mensen daartoe voorbereiden. Alle goede concentratie of meditatie-oefeningen zijn erop uit de mens bewust te maken van zijn Midden, zijn onsplijtbare diamant. Hoe meer men zich hiervan bewust wordt, des te evenwichtiger, zekerder, geconcentreerder zal de mens zijn en zijn levensbezinning zal in overeenstemming zijn met de standing van zijn innerlijke diamant.

Het is begrijpelijk dat er een verbintenis bestaat tussen het uiterlijke en het innerlijke gedrag, tussen innerlijke standing en uiterlijke levensadel. De wisselwerking tussen innerlijk en uiterlijk voltrekt zich via de lichamelijk-etherische organismen en hun keuze bepaalt de gerichtheid, de sympathieën of antipathieën, de interessen, de voeding, kortom het uiterlijke gedrag van de mens.

De reiniging van de zintuigen balsemt het hart, de reiniging van het hart veredelt de zintuigen. Reine zintuigen helen de organen en de harmonische samenwerking van de vijf organen bestendigt een lichamelijk-etherisch ritme.

Het pentakel of de ster van Bethlehem is, zoals bekend, het symbool van wedergeboorte. Dit pentakel , zijnde een organisch-zintuigelijke mandala in de mens, wordt gedragen door het diamanten Midden. Het is dus noodzakelijk iedere dag de pentakel-mandala als middelpunt van een bezinning te maken.

Voordat men zijn afgelopen dag in ogenschouw neemt, moet men allereerst zijn eigen diamanten Midden zoeken, zichzelf onbeweeglijk, eenpuntig concentreren in zichzelf, indalen in de grot van Bethlehem. Daar zich ter ruste begeven, als in doeken gewikkeld, onbeweeglijk.

Vanuit dit middelpunt worden de zintuigen gereinigd; zij hebben de gehele dag, helaas, te veel onreine stoffen opgenomen.

Hoe reiner zij zijn, des te minder onreinheid zij zullen opnemen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene