Zelfkennis is een eerste vereiste op weg naar de geestelijke hoogten, zoals alle wijzen en boodschappers vertellen.

Het instrument moet door en door gekend zijn, om te weten wat men ermede kan aanvangen. Het is vanzelfsprekend dat het geen zin heeft zichzelf zijn tekortkomingen te verwijten, maar het heeft wel zin reparaties te verrichten, zodat het innerlijke geluid schoner naar buiten zal komen.

Men bereikt de innerlijke mens door de uiterlijke mens heen, hij is het kleed dat afgeworpen moet worden. Hoe kan men een kleed afwerpen als men niet weet waar de sluiting zit?

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene