Iedereen, die gekozen heeft, neemt de middelen te baat, die hem verder kunnen helpen, slechts de hypocriet wijst hen af.

De kern van de spiritualiteit ligt altijd in die onberedeneerde, ingeboren interesse, die voortkomt uit dat Oerweten en die niet te doven is door beletselen, door falen en door dogma's.

Uit deze ziele-interesse krijgt men de kracht tot de voortgang op dit smalle Pad en daarom gelooft deze door de ziel gedragen mens in de overwinning, in het Aurora en niemand kan hem dit geloof ontnemen!

Dit geloof overwint zijn angst en daarmede sterft ook de hoofdzonde. Dan ligt de Thuisweg probleemloos voor hem, overgoten door de Geestzon.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene