De natuurlijke levenstrilling vermag, door stimulering van de fundamentele zodiakale drift, de roep der ziel te smoren. Daarom moet men die levenstrilling onderkennen in zijn eigen fundamentele uitdrukkingsvorm. Ontneemt men de individuele Minotaurus zijn voedsel, dan zal hij sterven en het labyrint wordt blootgelegd en opgelost. Dan staat er geen belemmering meer tussen de ziel en haar Geest.

Om de kandidaat enig houvast te geven, willen wij hem graag voorleggen op welke wijze de levenstrilling zich in ieder type uitdrukt.

Wij stippen slechts de fundamentele uitdrukkingswijze aan, waardoor de levensdrift ieder type beheerst. Wij laten het aan de kandidaat zelf over om deze Minotaurus op te sporen, te ontmaskeren en dan de hongerdood te doen sterven.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene