Mercurius brengt ook een vuur over, via het zenuwgestel, een vuur waaruit de intelligentie ontstaat. Intelligentie heeft niets te maken met intellectualiteit. Intellectualiteit is een drang van het niet-spirituele vuur, zoals daadkracht eveneens niet-spiritueel kan zijn.

Denkwerkzaamheid is één van de zwaarste arbeidsverrichtingen, al gelooft men dit misschien niet. Denkkracht onttrekt aan de mens veel meer energie dan handenarbeid. Lichamelijke vermoeidheid is gemakkelijker te verhelpen dan denk-vermoeienis. Intellectueel denken mat de mens dikwijls af, spiritueel denken kan hem echter juist verfrissen. De mens wordt moe wanneer hij zijn denken intellectueel op de spiritualiteit richt, waardoor hem de spirituele essentie volkomen ontsnapt.

Spiritualiteit, of de Geest, is namelijk slechts te bereiken door de denkkracht, die van de ziel uitgaat en die dus gevoed wordt door alle vijf elementen. Men kan deze Geest slechts opdelven of herkennen, wanneer men in een innerlijk evenwichtige toestand verkeert. Zodra men innerlijk chaotisch is verstaat men de Geest niet! Het intellectuele vuur bereikt de Geest niet, omdat het tot de ongoddelijke elementen behoort.

Ongoddelijk wil hier zeggen: nog niet omgezette elementen.

Daarom is het begrijpelijk dat een scherpe intellectueel soms minder van de geest begrijpt dan de eenvoudige handwerksman.

Spiritualiteit maakt geen onderscheid tussen intellectualiteit en niet-intellectualiteit, maar het vindt een weg buiten de extremiteiten van de vier elementen om.

Ieder mens bezit, als uitdrukking van het natuurlijke vuurelement een bepaalde graad van intellectualiteit. Hetgeen de huidige mens als intellectualiteit aanbidt, is slechts een uitwas van een ongoddelijk vuurelement.

Occultisme is eveneens zulk een uitwas, een opvoering van een ongoddelijk vuur.  Mysticisme is een uitwas van het ongoddelijke waterelement. Zowel het occultisme als het mysticisme vinden hulp bij het element, dat bij het vuur, dan wel bij het water past.

De occultist krijgt de lucht tot hulp en de mysticus wordt door de aarde terzijde gestaan.

Alle religiositeit wordt echter overgedragen via het zenuwgestel en komt vanuit het etherische dubbel, mits er sprake is van een Religio, die in de ziel is ingeboren. Bezit de mens deze ingeboren verbintenis met God, dan is hij ook in staat zich te bedienen van de goddelijke vijf elementen.  Dan ontbreekt de egocentriciteit van het element aarde; de vluchtigheid van het element lucht; de gepassioneerde drift van het vuur en de troebelheid van het ondoorzichtige water. Dan ontbreekt tevens dat giftige kwaad- denken van de medemensen of de laster, want zoals de mens zelf is, zo denkt hij over zijn naasten en over God.

De vergiftiging en de opbraak van de vier elementen zijn aanwezig en deze herkent men in alle mensen. Maar hij, die de ingeboren Religio bezit, als een zuiver goudelement in het spiritueel  denken, als een rein water-vuur element in een levende ziel, als een inspirerende kruising van de lucht in het bloed en als een fundament van reine aarde in een gezond ego, herkent deze disharmonie in de naaste en daarom vergeeft hij hem.

Hij verheft zich boven deze disharmonie en daarom is hij onbereikbaar voor de aanvallen van de verziekte elementen in zijn naaste. Men kan bij zichzelf nagaan, hoezeer een spirituele instelling de mens beschermt tegen de pijlen van zijn medemensen.

Zodra men zich in de bescherming van de Geest hult, die in de ziel leeft, is men onkwetsbaar! Slechts het nog niet gereinigde of vergeestelijkte element in de mens is gevoelig voor de aanvallen en dan reageert men al naar gelang het wezen van dit element.

Of driftig, of achterbaks, of met een stortvloed van woorden, of gesloten en afwijzend.

Ieder mens kan zichzelf veranderen, of verbeteren, of heiligen, als hij maar de moed heeft zichzelf een spiegel voor te houden.

Dit is het begin van een daadwerkelijk spiritueel Pad.

Hij, die de innerlijke Religio kent, zet zijn voeten op dit Pad en volgt het, ondanks de obstakels! Voor hem zal de horizon eens blijvend verlicht worden door een Aurora, die hem omgeven zal als een mantel des Lichts!

Voor deze mens is dit geloof geworden tot een zeker weten.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene