Het aarde-element wordt vertegenwoordigd door het lichaam, het water-element door het etherische dubbel van de mens.

Mercurius, als boodschapper der Goden draagt de elementen aan het individu over en nu hangt het van deze Mercurius af of de elementen zich in een spirituele staat bevinden, dan wel of zij zuiver grofstoffelijk zijn.

Hoe lager de Mercurius is, des te materialistischer is de mens ingesteld. Dit is een alchemische, zowel als een hermetische stelling. De hoge Mercurius brengt de geest over, de lage Mercurius brengt materialisme.

Daar deze Mercurius het zenuwgestel beheerst, hangt het dus van het zenuwgestel af in hoeverre de mens in zijn handelingen spiritueel dan wel materieel is ingesteld.

Mercurius bestendigt het aarde-element in het lichaam en voorziet het etherisch dubbel van water, maar hij schenkt het bloed een lucht-element, dat bestaat uit een gasachtige substantie.

De astroloog zegt, dat de lucht bij het denken behoort, hetgeen juist is, doch er is een lucht, die ontstaat door water en vuur, een etherische substantie, die zich in het bloed bevindt.

Mercurius, die zich bij alle elementen, bij alle planeten en bij alle typen kan aanpassen, brengt bij de spirituele mens niet slechts lucht, verruiming in het denken, maar hij voegt een lucht-element aan het bloed toe, waardoor heel het wezen geïnjecteerd kan worden met de spirituele essentie van het lucht-element.

Dit lucht-element jaagt het vuur-element niet boven zijn grenzen uit, maar het begrenst het. Deze gedachte komt tot uitdrukking in het alchemische symbool van de lucht: een driehoek, waarvan de top wordt afgesneden door een horizontaal streepje.

De driehoek is het symbool voor het vuur.

Dit spirituele lucht-element is een bedwinger van het aardse, of ongoddelijke vuur.

Over het algemeen meent men dat luchttypen vluchtig, luchthartig zijn, maar zij zouden dit niet behoeven te zijn, wanneer een spirituele Mercurius dit etherische lucht-element, voortkomende uit een vermenging van lucht en water, zou overdragen. De aardse elementen vuur en lucht vormen in hun eenheid, een loeiend vuur, er is geen begrenzing. Zoals het aardse lucht-element onbeheerst is, zo is het spirituele lucht-element beheerst.

Via deze lucht vindt het vuur zijn bekroning.

Wanneer de spirituele hunkering werkelijk in het bloed zit, worden het wilsvuur, het denkvuur en het zielevuur tot een spirituele culminatie gebracht, zonder dat er sprake is van onbevreesdheid.

Het bloed is warm, door een innerlijk vuur, het is vloeibaar door het element water en het bezit een gasvormige substantie door het element lucht. Het bloed passeert alle organen, het schenkt vitaliteit en zonder het bloed is de mens ten dode opgeschreven.

Aarde, water, lucht en vuur moeten in de mens samenwerken, wil hij over een gezond lichaam beschikken. Indien één der vier elementen in de mens ongezond zou zijn, wordt de mens ziek. Zou het etherische ziele-element ontbreken, dan is de mens zielloos, een natuurproduct.

Het is ondenkbaar dat wij zonder één der elementen zouden kunnen bestaan! Het lucht-element, als onderdeel van het vuurwezen, schenkt de mens, via het bloed, zijn warmte. Een warmte, die zich uitdrukt in lichaamswarmte, maar ook in vitaliteit, hetzij animaal, hetzij spiritueel.

Het vuur dat in de aderen van de mens gloeit en dat gestimuleerd, dan wel afgeremd wordt door een lucht-element, dwingt hem tot bepaalde handelingen. Zodra het zenuwgestel de abstracte boodschap uit het etherische dubbel aan het lichaam heeft overgedragen, wordt dit tot bezit van de vier of vijf elementen; dit is afhankelijk van de zielestaat. Binnen de aarde, het lichaam, brengen deze elementen dan een schepping voort, de aarde, de levensboom van de mens draagt een vrucht.

« Aan de vruchten kent men de boom », zegt het gevleugelde woord. Aan de daden van de mens herkent men niet alleen de boom, maar ook de aarde, waarin hij geworteld staat en de lucht, die hem omringt, en het water, dat hij indrinkt en het vuur (het licht) dat hem inspireert.

Een onevenwichtigheid binnen de vijf elementen maken van de mens een inconsequent wezen. Het stugge, nog niet gereinigde, aarde-element maakt van hem een egocentrische, doelbewuste, belangenstrever. Het nog niet spirituele water maakt van hem een emotioneel, beïnvloedbaar en dikwijls ook onoprecht wezen.

Het nog on-spirituele lucht-element maakt van de mens een mooiprater, die alles prachtig weet te vertellen, maar die nimmer tot een daad komt of soms slechts tot het begin van een daad. Het onspirituele vuur-element maakt van hem een impulsieve maniak, iemand, die slechts gelooft in een uiterlijk bewijs.

Bij allen ontbreekt de eenheid met de andere elementen, maar slechts het vijfde element brengt de spirituele bezieling, die deze elementen tot hun hogere uitdrukking verheft.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene