2 - de Onderkenning

De Onderkenning, of het onderzoek is een tweede edele gave en zij wordt geactiveerd door Mercurius.

Ook deze gave houdt echter een gevaar in voor de onvoorbereide mens. Zij vervalt heel snel in de zonde van Mercurius: de jaloezie, die bemoeizuchtig, nieuwsgierig en giftig wordt om hetgeen hij ontdekt!

De Mercurius-gave houdt echter verband met het woord: onderzoek alle dingen en behoudt het goede. Hij, die weigert zijn inzicht, zijn kijk te verruimen, omdat hij meent alles te weten, sluit zich af voor Mercurius. De Hogere Mercurius in de koninklijke mens, behoudt altijd zijn Goddelijke intuïtie en hij wendt deze aan om de zielen te zoeken. Evenzo handelt de wijze mens. Hij peurt uit zijn zoeken de zielewaarden en werpt het onnutte deel van zich.

Dit onderkennen en onderzoeken der waarden is niet voor iedereen weggelegd. Hoewel velen kennis vergaren, onderzoekingstochten ondernemen, zijn er slechts weinigen die de zieleschatten kunnen afscheiden van de waardeloze vormen.

Daarom kan de edele mens haarscherp onderscheiden hetgeen tijdelijk en hetgeen eeuwig is. Deze onderkenning, gepaard gaande met de attentie, geeft een gedetailleerd, maar liefdevol rangschikken van de feiten en de woorden. Terwijl de liefdevolle attentie werkzaam is, scheidt de onderkenning de waarheid van de leugen. Deze werkingen zijn intuïtief, zij komen intuïtief naar boven in de koninklijke mens en zij voegen zich daar waar het nodig is aaneen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene