Ik heb mijn hele leven naar de wijsheid gezocht, zei de oude man, en vandaag zag ik zijn voetstap!


AfsluitingĀ les 47 astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene