Hij, die geen kruis kreeg opgelegd, was het nog niet waard.

Paracelsus

In les 4, astrosophische leringen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene