Niemand is verder van de waarheid dan hij die alle antwoorden weet.


Sleutelgedachte les 35 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene