Wie zijn hart voor eerzucht opent, sluit het voor de rust.


Sleutelgedachte les 30 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene