Men vergist zich nooit zo gemakkelijk, als wanneer men denkt de weg te weten.


Sleutelgedachte les 27 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene