De geur der lotus stijgt op van het altaar uwer Dienst, Heer.


Sleutelgedachte les 21 astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene