In de lotus mijner ziel, zijt Gij, Heer der Heren!


Sleutelgedachte les 19 astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene