De ziel des mensen is gevormd uit Gods’ geest en de wind.

Henoch

In les 17 astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene