Bedroef de Heilige Geest die in u is niet, en doof het Licht niet, dat in u aangestoken werd.


Sleutelgedachte les 16 astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene