Bewaar de zang des levens in uw geheugen en leer daaruit de les van harmonie.


Sleutelgedachte les 2, astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene