Al bezit men alle gaven, dat wil niet zeggen dan men Shiva kent!

De archaïsche Yoga

In les 15 astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene