De edele Parel ligt in vele, door leed en droefenis gekwelde gemoederen, dichterbij, dan in hem die meent, dat hij haar gegrepen heeft.


Sleutelgedachte les 15 astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene