Want de Hemel helpt slechts die mens die zichzelf helpt!

De ouden

InĀ les 14 astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene