Zou iets duizend mijlen weg zijn, indien u het zoudt willen hebben is het wezenlijker, dan hetgeen zich in uw schoot bevindt en dat u niet wilt hebben.


Sleutelgedachte les 13 astrosophische leringen.

1970 - 2015, copyright Henk en Mia Leene