Hetgeen van de aarde is, keert terug tot de aarde en hetgeen het Leven des Hemels bezit, herneemt zijn vlucht naar de Hemelse Hoogten.


Sleutelgedachte les 11 astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene