De Liefde is toegeeflijk voor de fouten der mensen, voor hun zwakheden.

De Waarheid, daarentegen, is gestreng en meedogenloos.

De Waarheid tolereert noch onwetendheid, noch zwakheid, noch onreinheid.

Juist hierin bestaat haar volmaakte schoonheid.

En daarom moet de zwakke zich tot de Liefde wenden,

de onwetende tot de Wijsheid,

de bedrukte tot de Rechtvaardigheid,

en hij, die volmaakt wil worden tot de Waarheid.

Bogomilen uitspraak

InĀ les 9 astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene