Zolang mijn kennis en mijn innerlijke inzicht met betrekking tot de drie verdelingen van de Vier Waarheden en hun Twaalf Aanzichten, niet gereinigd is tot de Vier Edele Waarheden, heb ik de top van de hoogste Verlichting nog niet bereikt, zo heb ik onderkend.

Boeddha

In les 8 astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene